ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όταν έρχεστε σε επαφή με την εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία») και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.orangepharmacy.gr, επιθυμούμε να γνωρίζετε και να κατανοείτε πλήρως ποια δεδομένα συλλέγουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε και πώς διασφαλίζουμε το απόρρητο αυτών,καθώς και τους όρους απορρήτου χρήσης της ιστοσελίδας. Σκοπός είναι να δοθεί η δυνατότητα στο χρήστη να αποφασίσει ποια δεδομένα θέλει να μοιράζεται με την Εταιρεία και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.orangepharmacy.gr και να ενημερωθεί για τα δικαιώματά του. 
Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και έχει αναπτύξει όλες τις κατάλληλες πολιτικές προκειμένου να βρίσκεται σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) και να παρέχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας για όλους τους συναλλασσόμενους μαζί της.

Πρωτίστως πρέπει να γνωρίζετε ότι :
Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε είναι η Εταιρεία, η οποία έχει έδρα στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Αγ. Δημητρίου αρ. 170. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία για κάθε θέμα που σας απασχολεί σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία από εμάς των δεδομένων σας, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση info@orangepharmacy.gr και 
Υπεύθυνη αρχή για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dpa.gr/
Παρακάτω παραθέτουμε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για εμάς και τα δεδομένα σας και τους όρους που ισχύουν για την χρήση της ιστοσελίδας μας:

1. Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε: 
Προσωπικά δεδομένα που εσείς μας παρέχετε ως επισκέπτης - χρήστης. 
Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και πραγματοποιείτε μία παραγγελία ή επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail ή φόρμας επικοινωνίας, σας ζητάμε να μας παρέχετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς. 
Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:
Προσωπικά σας στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας ή άλλη διεύθυνση αποστολής, τρόπο πληρωμής της επιλογής σας και στοιχεία της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σας.
Επίσης, κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στα ως άνω στοιχεία η Διεύθυνση IP και δεδομένα Cookies.

2. Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων: 
Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από εμάς και χρησιμοποιούνται προκειμένου: 
Να παρέχουμε υπηρεσίες που επιλέγει ο χρήστης/επισκέπτης μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, όπως είναι η αγορά προϊόντων, η ενημέρωση για νέα προϊόντα, προσφορές και διαγωνισμούς (με την συγκατάθεση του χρήστη), η συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ.
Να απαντάμε σε ερωτήσεις, αιτήματα και παράπονα σχετικά με τα προϊόντα μας και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη/επισκέπτη εν γένει.
Να συλλέξουμε πληροφορίες από τον χρήστη/επισκέπτη σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του www.orangepharmacy.gr και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν.
Να διερευνήσουμε ή να λάβουμε μέτρα κατά πιθανής παράνομης συμπεριφοράς από τους χρήστες/επισκέπτες του παρόντος διαδικτυακού τόπου.
Να βελτιώσουμε τη λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ερευνώντας και αναλύοντας δεδομένα, παρακολουθώντας και αναλύοντας τις τάσεις και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας προς το σκοπό βελτίωσης της σχεδίασης και του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Στη διαδικασία αυτή ΔΕΝ συλλέγονται αναγνωρίσιμα προσωπικά δεδομένα. Συλλέγονται αποκλειστικά πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών και το αρχικό όνομα τομέα του Παρόχου Υπηρεσιών Internet.

3. Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:
Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος, ή για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο βρίσκεται εν εξελίξει κάποια νομική διαδικασία ή τέλος, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να σας παρέχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει.
 Σε περίπτωση που επικοινωνήσατε μαζί μας θέτοντας ένα ερώτημα ή υποβάλλοντας κάποιο αίτημα, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να καταστεί δυνατή η απάντηση στο ερώτημα ή η εξέταση του αιτήματος.

4. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους:
Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε διατηρεί μόνο η Εταιρεία και οι εργαζόμενοι ή εξωτερικοί συνεργάτες της, οι οποίοι δεσμεύονται με συμβάσεις εμπιστευτικότητας. Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγουμε με τους άνω τρόπους σε τρίτα πρόσωπα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός και αν οφείλουμε να εκπληρώσουμε νομική μας υποχρέωση. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλά και στην περίπτωση διαβίβασης προσωπικών δεδομένων για την διασφάλιση εννόμου συμφέροντος της εταιρείας μας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε κατάλληλες διασφαλίσεις που προβλέπονται από το νόμο. Εάν τα δεδομένα σας διαβιβασθούν σε τρίτη χώρα, η οποία ενδεχομένως δεν παρέχει τον ίδιο βαθμό προστασίας με τα κράτη μέλη της Ε.Ε., θα διασφαλίσουμε με κατάλληλα μέτρα ότι θα προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως θα γινόταν και εντός της Ε.Ε.

5. Μέτρα διασφάλισης του απορρήτου: 
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, αποθηκεύονται από εμάς σε ασφαλή διακομιστή που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης και τείχος ασφαλείας (firewall). Όλα τα δεδομένα που αποθηκεύονται στους υπολογιστές και διακομιστές της εταιρείας . Η εταιρεία μας εφαρμόζει πολιτικές και τεχνικά μέτρα ασφαλείας που έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν, όσο το δυνατό περισσότερο, την προστασία όλων των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας δεδομένων, από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για ιστοσελίδες τρίτων, προς τις οποίες μπορεί να παρέχονται σύνδεσμοι από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Προκειμένου να ενημερωθείτε σε σχέση με τις πρακτικές απορρήτου τρίτων ιστοσελίδων, προς τις οποίες παρέχουμε συνδέσμους, ελέγξτε την πολιτική απορρήτου που αναρτάται στην εκάστοτε ιστοσελίδα.

6. Τα δικαιώματά σας:
Σύμφωνα με το Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων (GDPR) έχετε το δικαίωμα:
6.1.Πρόσβασης και Ενημέρωσης, δηλαδή να ενημερωθείτε από εμάς ποια δεδομένα σας έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει, για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε και τους αποδέκτες, στους οποίους αυτά ενδέχεται να διαβιβαστούν, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες.
6.2. Διόρθωσης, δηλαδή να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τυχόν ελλιπείς ή εσφαλμένες πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς.
6.3. Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας, δηλαδή να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν υπάρχουν υπερισχύοντες νόμιμοι και επιτακτικοί λόγοι ή εάν η επεξεργασία είναι αναγκαία για την  θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη  νομικών αξιώσεων της εταιρείας.  
6.4. Φορητότητας, δηλαδή να μας ζητήσετε να λάβετε σε αντίγραφο τα δεδομένα σας που διατηρούμε ή/και να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας για λογαριασμό σας. 
6.5. Διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), δηλαδή να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης της εταιρείας, για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών της αξιώσεων.
6.6. Ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, στις περιπτώσεις που η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σας βάσει συγκατάθεσης.
6.7. Υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση info@orangepharmacy.gr

7. Ισχύς πολιτικής απορρήτου
Η παρούσα πολιτική απορρήτου καθορίζει τις αρχές που διέπουν τη χρήση όλων των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται. Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα συμφωνεί σε αυτή τη χρήση. Οι χρήστες παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την πολιτική απορρήτου. Οποιαδήποτε διαφωνία μπορεί να προκύψει με την πολιτική απορρήτου, θα εμπίπτει στην πολιτική αυτή και στις πληροφορίες και την ενημέρωση για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι ενσωματωμένη στην ιστοσελίδα αυτή.
Η πολιτική απορρήτου μπορεί ενίοτε να αλλάζει. Ζητούμε, επομένως, από τους χρήστες της ιστοσελίδας να την ελέγχουν τακτικά για να διασφαλιστεί ότι αυτοί γνωρίζουν την πιο πρόσφατη έκδοση που θα εφαρμόζεται κάθε φορά που επισκέπτονται την ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση της ιστοσελίδας συνιστά αποδοχή της Πολιτικής αυτής και δεσμεύει τους χρήστες με τους όρους της.

Πολιτική Cookies

Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιούμε; Είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται στους υπολογιστές με σκοπό την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια περιήγησης στους ιστότοπους. Τα αναγνωριστικά συσκευών συγκεντρώνονται από τα διαθέσιμα στοιχεία του συστήματος, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται διευθύνσεις IP, πληροφορίες παράγοντα χρήστη (έκδοση προγράμματος περιήγησης, τύπος και έκδοση λειτουργικού συστήματος) ή αναγνωριστικά που δημιουργούνται από συσκευές, όπως αναγνωριστικά της Apple για διαφημιζόμενους, αναγνωριστικά της Apple για προμηθευτές, αναγνωριστικά Android της Google ή αναγνωριστικά διαφημίσεων του GooglePlayStore. Τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες μπορεί να χρησιμοποιούνται για την απομνημόνευση στοιχείων, όπως είναι τα αναγνωριστικά και οι προτιμήσεις χρηστών. Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα μας να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης που έχετε. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη την επόμενη φορά που θα μας επισκεφτείτε. Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας. Τα cookies που χρησιμοποιούνται στο site μας διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, σας επιτρέπουν να περιηγείστε και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες της. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Τα Cookies Επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας. Τα Cookies Λειτουργικότητας επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη ή τη περιοχή ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτού του είδους τα cookies είναι ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σας σε άλλους ιστότοπους. Εάν δεν επιθυμείτε την χρήση cookies μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν μερικές υπηρεσίες.